Bijeenkomst Water in volkstuinen

Op zaterdag 14 maart vindt er een bijeenkomst ‘waterkwaliteit en waterkwanteit in volkstuinen’ plaats in het Tuinpark de Groote Braak. De middag is georganiseerd door Waternet. Er wordt tijdens de middag ingegaan op vragen als: hoe ga je om met extreme regen? En hoe kun je de kwaliteit van het water in de sloten verbeteren? Ook wij zijn aanwezig om informatie te geven over het gebruik van regenwater en het omgaan van overtollig regenwater in de volkstuinen. 

In het blad de Vroegop staan leuke artikelen over de eetbare tuin, gezond water en tuinonderhoud. 

Voor meer informatie zie de website van de Bond van volkstuinders