Waterschapsverkiezingen 2019

Op woensdag 20 maart is het weer zover. We mogen stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Er vallen steeds vaker korte, hevige buien. Vooral in de stad kan dit overlast veroorzaken. Daarom werkt het waterschap aan slimme oplossingen met verschillende partijen. Door te stemmen op de politieke partij van je voorkeur, heb je invloed op de keuzes die worden gemaakt. Jouw stem is dus belangrijk! Weet je niet op wie je moet stemmen? Vul dan de stemhulp in.

Het waterbeheer

De waterschappen zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer in Nederland. In deze regio zorgt het waterschap Amstel, Gooi en Vecht voor de aanvoer en afvoer van water, het zuiveren van rioolwater en het onderhoud van waterkeringen zoals dijken en duinen. In aanloop naar deze verkiezingen zoekt AT5’s Pieter Hulst in het programma Droge Voeten voor je uit wat het waterschap eigenlijk allemaal uitspookt. Hier vind je verschillende leuke items over waterveiligheid, waterkwaliteit en alle andere vormen van waterbeheer. Ook klimaatadaptatie en het rainproof maken van Amsterdam passeren de revue. Zo is in het item ‘Droge Voeten maakt de stad regenbestendig vanuit de greppel‘ onze programma-trekker Daniel aan het woord. De Gerhard van den Top, dijkgraaf van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, verteld over de waterschapsverkiezingen en de noodzaak voor de stad Amsterdam.