Wereld Loodgietersdag

Vandaag op Wereld Loodgietersdag staan we stil bij hoe belangrijk het werk van de loodgietersindustrie is. Naast het opruimen van verstopte toiletten vervult deze industrie ook een vitale functie in het schoonhouden van publieke sanitaire voorzieningen, zoals riolen en waterzuiveringen. Op Wereld Loodgietersdag vinden o.a. campagnes plaats waarin het belang van goed loodgieterswerk wordt uitgelegd.

Rainproof

Loodgieters dragen bij aan het voorkomen van wateroverlast door het onderhouden en repareren van o.a. de waterleidingen en rioleringen. Loodgieters kunnen rainproof maatregelen realiseren, zoals het afkoppelen van de regenpijp.  

Oorsprong

Na de aardbeving in Haïti, in 2010, is Wereld Loodgietersdag opgericht. Loodgieters hebben toen een belangrijke rol geseeld in het opbouwproces door goede sanitaire voorzieningen aan te leggen voor de slachtoffers.


© greenplumbingnj.com