WE LOVE PUBLIC SPACE FESTIVAL 2018

De publieke ruimte is de spiegel van de samenleving en hét podium voor onze dagelijkse culturele uitwisseling. We ontmoeten, feesten, spelen, sporten, demonstreren en botsen in de openbare ruimte. Het ‘We Love Public Space’ Festival is een hommage aan die ruimte en iedereen die daar professioneel in werkt.

Het thema is ‘Tomorrow is Now!’. In lezingen en workshops komen actuele ontwikkelingen aan de orde; de groeiende invloed van technologie op het publieke domein, klimaat-adaptieve maatregelen voor de stad en de publieke ruimte als ontmoetingsruimte. Hoe gaan stadmakers om met deze thema’s en welke strategieën hanteren zij daarbij? Het Festival wordt feestelijk afgesloten met een streethappening.

Rainproof lezing

Collega Anna zal namens Amsterdam Rainproof een lezing geven tijdens dit festival. We hebben namelijk een doel! De stad bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien. Sterker nog: we willen het gratis regenwater, dat nu afgevoerd wordt, beter benutten. Ben je bewoner, ambtenaar, kenniswerker of ondernemer, als je iets doet, doe het dan rainproof. Met z’n allen kunnen we de sponswerking vergroten en de regen in ons voordeel laten vallen. In Rotterdam zijn zogenaamde Regenletters geplaatst die regenwater kunnen opvangen: een slimme regenton die anticipeert op de weersvoorspelling. De letters “ZOHO” staan in de gelijknamige wijk en vangen het regenwater op. In het geval van lange perioden van droogte wordt om de omliggende tuin hierdoor van water voorzien. Terwijl in het geval van een in aantocht zijnde zware bui het water in de letters losgelaten wordt zodat het weer maximaal kan opnemen.

Waar? Wanneer? 

Wanneer? Vrijdag 8 juni 13.00 – 19.00 uur
Locatie? Zomerhof quarter, Rotterdam NL
www.welovepublicspace.com