Workshop 'groen blauwe dooradering'

Op vrijdag 25 november vindt het congres ‘Groen Kapitaal’ plaats in Heiloo. Rainproof verzorgt deze dag samen met DS Landschapsarchitecten de workshop ‘Groen Blauwe dooradering’ en gaat in op de vraag hoe biodiversiteit, klimaatadaptatie en groen te combineren. 

De andere workshops gaan ook in op de 4 pijlers van Groen Kapitaal. De middag wordt afgesloten met de stemming en uitreiking van ‘De Gouden Roerdomp’: een prijsvraag voor Noord-Hollanders die al ondernemen met natuur. 

Met de ‘aanpak Groen Kapitaal‘ wil de provincie Noord Holland het groene kapitaal versterken en natuur en samenleving nadrukkelijk verbinden door ‘natuurcombinaties’ te maken. Ze wil het goede voorbeeld geven én andere partijen, zoals gemeenten, ondernemers, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen, faciliteren, onder meer door kennisdeling.

Aanmelden

Datum: 25 november 2016
Locatie: Heiloo
Programma: Congres Groen Kapitaal
Aanmelden: website Noord Holland

Groen Kapitaal