Zevende Nationaal Deltacongres

De deltacommissaris en de partners in het Deltaprogramma – Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Infrastructuur en Milieu – organiseren op 3 november het Nationaal Deltacongres. In de parallelsessie ‘Governance’ is Amsterdam Rainproof een voorbeeld casus van een publiek-private samenwerking om de stad regenbestendig te maken.  

Het Deltacongres staat dit jaar onder andere in het teken van samenwerking en leren van elkaar. Sprekers tijdens de plenaire bijeenkomst zijn onder andere de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen; Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultuur Planbureau; Peter Veld onder wiens leiding de evaluatie van de Deltawet is uitgevoerd; en stedenbouwkundige Riek Bakker.

Parallelsessie Governance | De deltacommunity gooit de deuren open

Nu het Deltaprogramma in uitvoering gaat, krijgt de overheid meer te maken met participatie van bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en bewoners. In deze parallelsessie neemt het Deltaprogramma Amsterdam Rainproof als voorbeeld casus van een publiek-private samenwerking om de stad regenbestendig te maken. Onze collega Daniel Goedbloed vertelt hoe je een vitaal publiek-privaat netwerk opzet en onderhoudt voor het regenbestendig maken van de stad.

Bekijk het programma Zevende Nationaal Deltacongres

Het Deltacongres is een jaarlijks evenement voor de betrokken deltacommunity om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en te netwerken. 

Aanmelden

Datum: 3 november 2016
Locatie: Theater & Congres Orpheus, Churchillplein 1e Apeldoorn
Aanmelden via de website van de Deltacommissaris

Deltacongres 2016