Primaire tabs

Depot Stadsarchief Amsterdam

Door

Jeffrey Mulder

Gepubliceerd op

18 maart 2020

In Amsterdam-Noord is er een nieuwe bewaarplaats gebouwd voor de archieven van Stadsarchief Amsterdam. Het depot heeft een groot dakoppervlak dat tijdens een flinke regenbui wel 150.000 liter regenwater moet afvoeren. Het huidige rioolstelsel kan deze hoeveelheden er niet bij hebben. Zo is er gekozen voor ondergrondse Hydrorock infiltratiebuffers om het rioolstelsel zo min mogelijk te belasten.

Hydrorock infiltratiebuffers
De gemeente Amsterdam houdt bij het ontwerpen van de stad rekening met het tijdelijk opvangen van extreme buien. Onder de parkeerplaatsen van het depot zijn Hydrorock infiltratiebuffers aangelegd met een gezamenlijke capaciteit van 130.000 liter (130m3). Tijdens een hevige regenbui stroomt het regenwater van het dak in de Hydrorock infiltratiebuffers. De buffers absorberen het overtollig water en zorgen voor geleidelijke afgifte aan de bodem. Het is een mooi voorbeeld hoe op ecologische wijze, met zo weinig mogelijk kunststoffen, hemelwater buiten het rioolstelsel wordt gehouden. Zo voorkomt gemeente Amsterdam overbelasting van het rioolstelsel tijdens hoosbuien. Het grondwater wordt met Hydrorock op natuurlijke wijze aangevuld en verzakking en verdroging van de bodem wordt voorkomen.

Locatie: Tt. Vasumweg, Amsterdam Noord

Status

Voltooid

Dit gaat over een rainproof

DakDakStraatStraat

Labels

Waar: 

En dit moet ook rainproof

Praat mee