Extreme regen

Het regenbestendig maken van de omgeving kan op vele manieren. Kijk hier voor meer informatie over de oplossingsrichtingen water afvoerenwater gebruikenwater infiltrerenwater vasthouden en bergen en waterrobuust bouwen.

Water vasthouden en bergen

Water vasthouden en bergen

De capaciteit van ons huidige rioolstelsel is niet berekend op extreme hoosbuien. Daarom is het beter om het regenwater lokaal vast te houden. Door het regenwater tijdelijk lokaal vast te houden, kan schade worden beperkt.

Water afvoeren

Water afvoeren

Het stedelijk gebied is voor het grootste deel verhard. Hierdoor kan het regenwater in de stad maar in beperkte mate opgenomen door de ondergrond. Meestal wordt regenwater afgevoerd via het riool. Maar tijdens hevige buien kunnen het rioolstelsel of de zuivering overbelast raken en overlast veroorzaken.

Water infiltreren

Water infiltreren

Infiltreren is het laten wegzakken van water in de bodem. In bebouwd gebied belemmert het grote percentage verharding de natuurlijke infiltratie. Door het percentage verharding in de stad te verlagen, kan meer water infiltreren en zo het grondwater aanvullen.

Water gebruiken

Water gebruiken

In plaats van schoon regenwater met het riool af te voeren, kan je het ook opslaan en gebruiken. Zo verdwijnt het niet direct in het riool en bespaart het ook nog eens drinkwater.

Waterrobuust bouwen

Waterrobuust bouwen

Er kan meer neerslag vallen in kortere tijd, waardoor het water niet door het bestaande riool en watersysteem verwerkt kan worden. Dat vraagt om een waterrobuuste inrichting van onze steden en huizen.