Primaire tabs

Groene parkeervakken: Amsterdam West

Door

Redactie Rainproof

Gepubliceerd op

22 mei 2019

In 2019 wordt er in Amsterdam West geëxperimenteerd met groene parkeervakken. In het versteende Amsterdam West kan deze maatregel zorgen voor een betere doorlaatbaarheid van het regenwater en een groenere straat. 

Waterdoorlatende bestrating

Parkeervakken worden normaliter in klinkers, beton of asfalt uitgevoerd. Hierdoor kan het regenwater niet of nauwelijks in de grond doordringen. Door parkeervlakken in te richten met waterdoorlatende verharding wordt het riool ontlast en wordt het grondwater aangevuld. Voor het realiseren zijn meerdere systemen en materialen beschikbaar. Aan de hand van een pilot wordt getest welk systeem het meest geschikt is voor gebruik in Amsterdam West. 

Aanvullen grondwater

Groene parkeervakken kunnen een positieve invloed hebben op het aanvullen van het grondwater. De consequenties van een te lage grondwaterstand zijn in West groot. Een snellere bodemdaling kan optreden. Ook kunnen de houten palen en funderingen van de woningen en gebouwen gaan rotten, met alle gevolgen van dien.
 

West Begroot

Dit project wordt uitgevoerd dankzij ‘’West Begroot’’. Mede door dit initiatief krijgen de bewoners in Amsterdam de mogelijkheid om mee te beslissen over een deel van de begroting. De stadsdeelcommissie maakte uiteindelijk een selectie van 30 plannen die na toetsing haalbaar en betaalbaar waren gebleken. Het project Groene parkeervakken heeft de achtste prijs gewonnen. Dankzij deze prijs wordt de pilot nog dit jaar (2019) gerealiseerd.


Locatie: Amsterdam West (Overtoom)

Status

Gepland

Dit gaat over een rainproof

StraatStraat

Labels

Waar: 
Soort oplossing: 

En dit moet ook rainproof

Praat mee