Primaire tabs

Groene parkeervakken: Amsterdam West

Door

Redactie Rainproof

Gepubliceerd op

22 mei 2019

In april 2020 is er een proefstrook met groene parkeervakken aangelegd op de Overtoom in Amsterdam West. In het versteende Amsterdam West zorgt deze maatregel voor een betere doorlaatbaarheid van het regenwater en een groenere straat.

Waterdoorlatende bestrating

Parkeervakken worden normaliter in klinkers, beton of asfalt uitgevoerd. Hierdoor kan het regenwater niet of nauwelijks in de grond doordringen. Door parkeervlakken in te richten met waterdoorlatende verharding wordt het riool ontlast en wordt het grondwater aangevuld. Voor het realiseren zijn meerdere systemen en materialen beschikbaar. Aan de hand van een pilot wordt getest welk systeem het meest geschikt is voor gebruik in Amsterdam West. 

Aanvullen grondwater
Groene parkeervakken kunnen een positieve invloed hebben op het aanvullen van het grondwater. De consequenties van een te lage grondwaterstand zijn in West groot. Een snellere bodemdaling kan optreden. Ook kunnen de houten palen en funderingen van de woningen en gebouwen gaan rotten, met alle gevolgen van dien.

West Begroot
Dit project is uitgevoerd dankzij ‘’West Begroot’’. Mede door dit initiatief hebben de bewoners in Amsterdam de mogelijkheid gekregen om mee te beslissen over een deel van de begroting. De stadsdeelcommissie maakte uiteindelijk een selectie van 30 plannen die na toetsing haalbaar en betaalbaar waren gebleken. Het project Groene parkeervakken heeft de achtste prijs gewonnen. Dankzij deze prijs is de pilot gerealiseerd.

Pilot groene parkeervakken
Twee partijen zijn geselecteerd. Als proeflocatie zijn twee parkeervakken op de Overtoom gekozen. Zes partijen werden benaderd een voorstel te doen, alle aanbiedingen waren van hoge kwaliteit. TONN en Rain(a)Way zijn geselecteerd om de pilot te realiseren, in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Het pilot project is gerealiseerd en zorgde op de Overtoom voor enthousiaste reacties uit de buurt. De proef zal een jaar lopen en zal daarna geëvalueerd worden. 

TONN heeft meer dan zeven jaar ervaring met natuurlijke groene parkeervakken. Ze ontwikkelen innovatieve duurzame klimaatconcepten voor de openbare ruimte. Rain(a)Way - een Eindhovense start-up -ontwikkelt tegels voor infiltratie, waterberging en voor een klimaatbestendige stad. Voor de Flood Bold ontvingen ze vorig de Red Dot Design Award voor de openbare ruimte.


Locatie: Amsterdam West (Overtoom)

Status

Voltooid

Dit gaat over een rainproof

StraatStraat

Labels

Waar: 
Soort oplossing: 

En dit moet ook rainproof

Praat mee