Primaire tabs

Herinrichting Bellamybuurt

Door

Redactie Rainproof

Gepubliceerd op

14 juni 2019

Sinds 2012 is de gemeente Amsterdam bezig met de herinrichting van de Bellamybuurt. De riolering en de openbare ruimte in de Bellamybuurt is verouderd en wordt vernieuwd. De buurt is een van de laagstgelegen gebieden in Amsterdam en heeft veel hoogte verschillen. Als het hard regent, ontstaat er veel wateroverlast. Bij de nieuwe inrichting zijn er verschillende rainproof maatregelen uitgevoerd. De gemeente pakt hierbij de gehele buurt aan. Alle straten zijn immers met elkaar verbonden. Door de samenhang van maatregelen wordt het Rainproof effect veel groter. 

Meer groen
In het herontwerp wordt de openbare ruimte van de Bellamybuurt groener, denk hierbij aan hoogwaardige groenstroken op de stoep. Deze groenstroken zorgen voor maar liefst 1241 m2 extra groen in de wijk. De planten zijn speciaal uitgekozen en kunnen goed tegen natte en droge perioden. Deze groenstroken vangen het regenwater op en houden dit tijdelijk vast. Dit helpt wateroverlast te beperken bij heftige regenbuien.

Geveltuintjes
Stadsdeel-West stimuleert de aanleg van geveltuintjes. Voor de herinrichting van de straat worden bewoners geïnformeerd. De bewoners kunnen aangeven of ze een geveltuin willen. Bezitters van  bestaande geveltuintjes kunnen deze laten voorzien van een nieuwe stoepband zodat deze er netter bij liggen. Door geveltuinen krijgen de straten een groener karakter. Daarnaast is elke geveltuin een buffer voor regenwater. 

Wadi’s 
Op het Bellamyplein komen zes straten uit. Daarnaast is het plein het laagste punt van alle omliggende straten. Na een hevige regenbui stroomt al het regenwater uit omliggende straten naar het plein. Ook hier zijn Rainproof maatregelen dus hard nodig! Zo is het Bellamyplein nu omringt door wadi’s en is de hoeveelheid groen verdubbeld. De wadi’s rond het Bellamyplein zullen bij een hevige bui het regenwater tijdelijk vasthouden. Lees de volledige projectbeschrijving Bellamyplein omringd door wadi’s voor meer informatie. 

Drempel voor water sturing
De smalste en diepste straat in de buurt is de Bellamystraat. Deze straat heeft een enorm verloop aan hoogste verschillen. Op het laagste punt van deze straat zit een kruispunt. Hier komt een verhoogd vlak. Deze verhoging houdt het regenwater wat op de Bellamydwarsstraat valt, tijdelijk tegen. Hierdoor zal de lager geleden Bellamystraat niet volstromen met regenwater. Daarnaast worden er meer Rainproof maatregelen toegepast in de Bellamystraat.

Holle weg met open goot
Vanaf de kruising van de Jan Pieter Heijestraat en de Hasebroekstraat komt er een slingerend voetpad. In het midden van dit pad komt een open goot waar het regenwater van de straat doorheen stroomt. Het idee is dat het opgevangen regenwater van de goot afgevoerd wordt richting de Kostverlorenkade.  

Waterpasserende rubber valondergrond
Daarnaast worden in verschillende straten de speelplekken compleet vernieuwd. Naast nieuwe speeltoestellen komen er kleurige rubberen valondergronden onder. Deze valondergronden zijn 80% waterdoorlaatbaar. In de oude situatie lagen er tegels onder. Met deze nieuwe valondergrond kan het regenwater makkelijker de grond in zakken. 

Visie openbare ruimte
Om samenhang te creëren van verschillende straten, heeft stadsdeel West de Visie openbare ruimte Bellamy- en Borgerbuurt opgesteld. In deze visie zijn de kaders en uitgangspunten voor de herinrichting opgenomen. Per straat wordt er samen met de omwonende en ondernemers een nieuw ontwerp gemaakt. Er zijn al 9 straten opnieuw ingericht en er staan nog meer straten op de planning.