Het plein en een hoosbui

Marktpleinen brengen levendigheid in de buurt, speelpleinen zorgen voor veel plezier, binnenpleinen brengen rust en ontspanning en stationspleinen zijn een ontmoetingsplek.

Een plein kan talloze functies hebben en op vele manieren worden ingericht. Maar wat vaak vergeten wordt, is hoe een plein extreme regenbuien kan opvangen.

Rainproof pleinen

Pleinen hebben een behoorlijk verhard oppervlak. Door simpele logica toe te passen kan elk plein wateroverlast verminderen. Een goed ingericht plein kan regenwater (tijdelijk) opvangen, hergebruiken of op een goede manier afvoeren.

Goede oplossingen zijn bijvoorbeeld wadi’s, lage plekken waar tijdelijk water mag staan, open goten die water naar de grachten afvoeren, of het hergebruiken van regenwater voor fonteinen. Ook beplanting (planten en bomen) en waterpasserende bestrating helpen om extreme buien te verwerken.

Elk plein is anders, dus welke oplossing geschikt is, hangt af van de locatie en omgeving.

Benthemplein Rotterdam

Het Benthemplein in Rotterdam is een mooi voorbeeld van een multifunctioneel plein dat water op kan slaan na hevige regenval. Bij droog weer wordt het plein gebruikt om te sporten, (bijvoorbeeld basketbal en skaten), maar bij zware regenval kan het plein onder water worden gezet door regenwater van gebouwen en straten in de omgeving naar het plein te leiden.

In de drie verschillende bassins op het plein kan tot wel 1700 kuub water worden opgeslagen. Pas na de hoosbui wordt het water langzaam afgevoerd richting oppervlaktewater (zoals sloten en kanalen), of in de grond geïnfiltreerd. Op deze manier loopt het water niet direct het riool in, waardoor wateroverlast wordt voorkomen.