Netwerk en events

Roef paraplu

ROEF Festival. © ME Marie

Het netwerk van partijen die zich inzetten voor een rainproof stad is weer gegroeid in 2017. Samen met onze partners en waren op veel events te vinden. Onderstaand een greep uit de events waar Rainproof aanwezig was of die we organiseerden.

Duurzaam 020 – Hoe dan?

De gemeente organiseerde in november twee ‘Duurzaam020 – Hoe dan?’ events. Het event voor Amsterdammers was in de Westergasfabriek. Wij stonden met een stand: doe-het-zelf rainproof. Amsterdammers bekeken op een kaart hoe hoog het water in de straat of tegen hun gevel zou staan bij een hoosbui. En leerden  meteen hoe je zelf droge voeten houdt, het water opvangt en kan gebruiken. In de Circl was het Duurzaam 020 event voor bedrijven organiseerden we een workshop hoe je onder andere je vastgoed kan beschermen tegen het water.

Regenwacht aan de slag

In 2017 startte De Regenwacht: drie partners van Amsterdam Rainproof – Buro Regen & WaterPlanBruist en UrbanBoost – slaan de handen ineen en gaan door ‘learning-by-doing’ onderzoeken wat Amsterdammers nodig hebben om rainproof maatregelen uit te voeren.  Lees meer over de aanpak van de Regenwacht, of stel je vraag via regenwacht@rainproof.nl

Regenwacht

Rainpoof op vele evenementen en buurtbijeenkomsten

We organiseerden in 2017 diverse bijeenkomsten en deelden kennis en ervaring bij evenementen van anderen. Een greep uit de evenementen: Groene straatdag Jordaan, Natuur en milieumarkt   Sarphatipark, Duurzaam Vondeldorp, Groene daken Bellamy- Borgerbuurt, Duurzaam Indische Buurt, Rainproof vastgoed, zelfbouwmarkt, Buurtcommunities in Pakhuis de Zwijger, Water in de openbare ruimte en de RIONEDdag.

Rainproof informatiemiddag voor andere publieke organisaties

Wij kregen in 2017 veel verzoeken van gemeenten, provincies en waterschappen voor informatie. vragen over hoe doe je dat dan: zo’n netwerkaanpak en programma? Hoe koppel je regenbestendige maatregelen aan werkzaamheden in de publieke ruimte? Hoe kunnen we bewoners en private partijen meekrijgen? En vragen over het gebruik van onze folders en website. Om deze en andere vragen te beantwoorden, organiseerden we een Rainproof informatiemiddag en zijn we betrokken bij de oprichting van het landelijke Platform Samen Klimaatbestendig.

Met ROEF het dak op

ROEF nodigt uit om te de stad van boven te bekijken en groene kansen te ontdekken. Bezoekers gingen tijdens het ROEF festival van dak, naar dak, naar dak: met steeds een verrassend programma, theatrale voorstellingen, muzikale hoogtepunten en verfrissende cocktails. Ondanks de hevige regen waren er veel bezoekers, mede dankzij de rainproof paraplu’s die ze droog hielden! We organiseerde meerdere events over hoosbuien en wat je zelf kan doen om je dak rainproof te maken. 

Uitbreiding netwerk

In 2017 sloten weer vele partijen zich aan bij het Rainproof netwerk. Een sterk netwerk van overheidsinstellingen, groensector, buurtinitiatieven, kennisinstituten, ondernemers en vastgoedeigenaren zet zich actief in voor het regenbestendig maken van Amsterdam. Ook partner van Rainproof? Meld je aan.