2018: De Rainproof Overheid

Wethouder Ivens op bezoek

Laurens Ivens is wethouder Wonen, Bouwen, Openbare Ruimte, Groen, Reiniging en Dierenwelzijn. Hij kwam op werkbezoek om meer te weten te komen over het rainproof inrichten van openbaar en privaat terrein. Wij hebben, samen met Eigen Haard, Ymere, Waternet, Stadsdeel Oost en Groetje Groen, rainproof maatregelen in Betondorp laten zien. Wordt vervolgd.

Regenbestendige gebiedsontwikkeling

Amsterdam groeit. De woningbouw opgave in en om onze stad is enorm. Hoe kunnen we nou bouwen we aan een klimaatbestendige stad? Hoe beschermen we een stad die vaker geteisterd wordt door extreme neerslag? De gemeente heeft samen met Waternet een studie gedaan naar een ‘regenbestendige gebiedsontwikkeling’. In de studie vind je handvaten en informatie hoe we nieuw te ontwikkelen gebieden en gebouwen direct rainproof kunnen maken. Download de diverse onderdelen van de studie:

Thematische Studie

Blauw-groene daken met EU-subsidie op Amsterdamse corporatiewoningen

Goed nieuws uit Brussel! Amsterdam ontvangt subsidie voor de realisatie van slimme blauw-groene daken op corporatiewoningen. Op deze daken kan onder de plantenlaag (groen) extra water worden opgeslagen (blauw), zodat de woningen en hun omgeving beter beschermd zijn tegen extreme regenval of droogte en hitte. De komende drie jaar zal 10.000 m2 dak van zwart naar groen-blauw dak gaan! Een mooie samenwerking tussen de gemeente Amsterdam, Waternet, Polderdak, Rooftop Revolution, Hogeschool van Amsterdam, VU, Stadgenoot, Ymere, De Key en Consolidated.

Workshop rainproof ontwerpen

We organiseerden twee workshops speciaal bedoeld voor gemeenteambtenaren, om op een andere manier te kijken naar hun stad. Aan de hand van concrete projecten analyseerden de deelnemers de uitdagingen, processtappen, tools en oplossingen om tot een rainproof ontwerp te komen in zowel de bestaande stad als bij nieuwe gebiedsontwikkeling. Tijdens de workshop gingen de deelnemers aan de slag met lopende projecten en lieten we zien hoe je gebieden regenbestendig kunt ontwerpen.

Herinrichting schoolpleinen: 20 rainproof ontwerpen

Begin 2016 is de regeling ‘Amsterdamse Impuls schoolpleinen’ gestart, met als doel om beter bespeelbare, groene en regenbestendige schoolpleinen te realiseren. Dit biedt kansen voor de school, de kinderen, én de omgeving. In Amsterdam kregen dit jaar 20 scholen de mogelijkheid om een ontwerp in te dienen voor de (her)inrichting van hun schoolplein. Schoolbesturen moesten in hun ontwerp laten zien hoe ze het regenwater dat op het schoolplein valt afvoeren, opvangen en/of gebruiken.