2019: Kennis en Ontwikkeling

Interactieve Knelpuntenkaart online

In 2018 hebben we de regenwaterknelpuntenkaart online gezet. In 2019 hebben we deze interactief gemaakt! De knelpuntenkaart liet al zien waar in Amsterdam het risico op wateroverlast na een extreme bui het grootst is. Nu kun je ook meer te weten komen over jouw buurt. Welke maatregelen kan ik nemen en waar moet ik rekening mee houden? Wat is de invloed van grondwater en de geografie op de mogelijkheden in mijn buurt? Doe de Rainproof-analyse op maps.amsterdam.nl/rainproof!

Onderzoek naar grondwater en bomen

Onze collega’s van Waternet zijn in mei 2019 begonnen met een onderzoek naar het waterverbruik van bomen. Bomen spelen een belangrijke rol bij het beperken van extreme temperatuur, door hun schaduw en verkoeling van de omgeving door verdamping. Tijdens de droge zomer van 2018 verloren de bomen echter hun bladeren, waarschijnlijk door een verlaagde grondwaterstand, waardoor deze effecten verminderd werden. De onderzoekers van Waternet hebben sensoren geïnstalleerd op enkele bomen in de Stadionbuurt om live te meten hoeveel water verdampt wordt door de bomen. De opgedane kennis kan bijdragen aan het slimmer inrichten van de stad Amsterdam om beter om te gaan met extremer weer door klimaatverandering.

Rainproof scholieren

Ook in 2019 zijn weer flink wat scholieren in de weer geweest met Rainproof. Zo was Rainproof het hoofdonderwerp van een heuse hackathon bij een basisschool in Ransdorp, waar we ook mochten jureren; hebben leerlingen van het Kaj Munk College in Hoofddorp nagedacht over Rainproof-maatregelen om water op te vangen en droogte in Amsterdam tegen te gaan; zijn leerlingen van het Caland Lyceum Amsterdam aan de slag gegaan om een rainproof educatief kunstwerk te ontwerpen; en hebben we een groep leerlingen van het Stedelijk Gymnasium in Haarlem enkele Rainproof-maatregelen in de stad laten zien, in het kader van hun Rainproof-opdracht voor Aardrijkskunde! Daarnaast zijn we meerdere malen geïnterviewd door geïnteresseerde leerlingen (en studenten) uit de wijde omgeving. Leuk om te merken dat deze leerlingen ons in hun groeiende klimaatbewustzijn weten te vinden!

Rainproof in Bosatlas van de Duurzaamheid

En er zullen nog meer leerlingen ons gaan opmerken, want we staan nu ook in de Bosatlas van de Duurzaamheid! Onze regenwaterknelpuntenkaart is opgenomen in deze thema-atlas, in het kader van een waterbestendige hoofdstad. Naast het tegengaan van wateroverlast is hierin uiteraard ook aandacht voor onze eeuwenoude strijd tegen het stijgende (zee)water: hoe beschermen we de hoofdstad tegen overstromingen? Lees er meer over in de Bosatlas.