Jaaroverzicht 2021

Terugkijkend kunnen we wel stellen dat 2021 weer een jaar met extreem weer was. Alle schade en overlast door de hoosbuien in Limburg en Noord-Holland staat iedereen nog scherp op het netvlies. Dit heeft eraan bijgedragen dat we ons, in 2021, nog meer bewust zijn geworden van de gevolgen van klimaatverandering. Passen we ons niet aan, dan heeft dat gevolgen voor het leven, wonen en werken in onze stad. Het nieuwe IPCC rapport en het KNMI Klimaatsignaal ’21 onderstrepen de urgentie. Dit alles heeft er zelfs toe geleid dat klimaatadaptatie onderwerp is van het nieuwe coalitieakkoord. 

In Amsterdam streven we ernaar om in 2050 een klimaatadaptieve stad te zijn. Willen we dat bereiken, dan is het alle hens aan dek! Een mooi voorbeeld hiervan is het NK Tegelwippen. Dit jaar zijn in Amsterdam meer dan 170.000 tegels vervangen voor groen. Een flinke prestatie, om trots op te zijn.

Amsterdam Rainproof staat inmiddels voor meer dan regenbestendigheid alleen. Extreme regen is namelijk niet los te zien van andere klimaatadaptatie thema’s zoals hitte, droogte en waterveiligheid. Met onze netwerkpartners werken we dan ook aan de brede klimaatadaptatie opgave van de stad! Kijk wat jij zelf kan doen. Hoe we hittestress tegen gaan. Of hoe we de negatieve gevolgen van langdurige droogte kunnen verminderen. Dit is terug te vinden in de vernieuwde maatregelen toolbox.

Samenwerken staat centraal in onze aanpak. Nu, dankzij de urgentie, meer dan ooit. Ben jij klaar voor actie?

Daniel Goedbloed
Programmamanager Amsterdam Rainproof

Campagnes en Media
2021: Campagnes en Media

Netwerk en Events
2021: Netwerk en Events

Kennis en Ontwikkeling
2021: Kennis en Ontwikkeling

Projecten
2021: Projecten

De Rainproof Overheid
2021: Overheid