Beleid

Rainproof staat niet op zichzelf. Als programma valt het binnen (inter)nationale richtlijnen voor hoe we steden bestand kunnen maken tegen hoosbuien. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste beleidsstukken die van toepassing zijn op ons programma. 

Wist je bijvoorbeeld dat de gemeente niet verplicht is regenwater af te voeren op jouw terrein als je dat ook zelf kunt doen? Of dat je bij nieuwbouw verplicht bent het regenwater op eigen perceel op te vangen en te verwerken? Het doel van deze verordening is om bij grote regenbuien, die steeds vaker voorkomen, waterschade in de stad zoveel mogelijk te voorkomen en daarmee een bijdrage te leveren aan een klimaatbestendige stad. Meer informatie over de regelgeving omtrent het afvoeren van regenwater en de hemelwaterverordening

Een overzicht van de relevante nationale beleidsstukken.
Een overzicht van de relevante gemeentelijke beleidsstukken.