Onderzoek

We doen samen met organisaties in ons netwerk onderzoek naar het regenbestendig maken van de stad. Een overzicht van de Rainproof onderzoeken.

Hoe maak je een stad rainproof? Vele studenten gingen op onderzoek uit. Een overzicht van de onderzoeken die studenten van verschillende studies hebben uitgevoerd.

In Amsterdam worden steeds meer systemen gerealiseerd om hemelwater op andere manieren te verwerken dan via de traditionele hemelwaterriolering.

Het KNMI onderzocht voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente Amsterdam de klimaatverandering in Amsterdam.

Wat betekent de groene collectieve binnentuin voor een gezond en toekomstbestendig stadsleven in Amsterdam? 

In opdracht van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie is gekeken naar de mogelijke financiële prikkels om een klimaatbestendig Nederland in 2050 te realiseren. Deze inventarisatie brengt verschillende vormen van financiële prikkels met voorbeelden van toepassing in kaart.
In opdracht van STOWA hebben het KNMI en HKV nieuwe neerslagstatistieken afgeleid voor korte tijdsduren, van 10 minuten tot 12 uur.
Omgaan met hevige regen is een wereldwijd fenomeen. Op deze pagina staan alle Engelstalige onderzoeken. ~ Coping with heavy rain is a global phenomenon. This page contains the research written in English.
De Slimme Regenton is slim omdat men het kraantje aan de ton ook online kan bedienen.
De economische illustratie geeft inzicht in de mogelijke schade bij een wolkbreuk en de effectiviteit, kosten en baten van regenbestendige maatregelen in Amsterdam.
Gezamenlijk onderzoek van Achmea, TUDelft en Waternet en Amsterdam Rainproof naar de impact van extreme regenval op bewoners in Amsterdam om zo het woongenot vergroten.
Het rapport geeft advies voor het waterbeheer op het tuinpark Rust en Vreugd. Er staan adviesmaatregelen in te nemen door het verenigingsbestuur en door de individuele tuinders.
WaterBergen is een ontwerpend onderzoek naar publiek toegankelijke en multifunctionele waterbergingen in de openbare ruimte.