Groene gevel

Een groene gevel is een met planten begroeide muur. Naast het vasthouden en verdampen van regenwater, hebben groene gevels nog meer voordelen. 

Aan de slag!

Als de gevelplanten in de volle grond staan, kan het van de muur afstromende regenwater in de grond zakken. Een verhoogde stoeprand rond de beplanting houdt het regenwater vast. Klimplanten houden verder de gevel koel in de zomer en niet-bladverliezende soorten isoleren in de winter (voornamelijk bij minder goed geïsoleerde gebouwen). Klimplanten bieden daarnaast aan verschillende dieren en insecten een schuilplaats, broedplaats en voedsel. En groene gevels verfraaien een huis, de tuin en het straatbeeld!

Er zijn verschillende manieren om een groene gevel aan te leggen: met klimplanten direct tegen de gevel, een klimconstructie of, als planten in de volle grond niet mogelijk zijn, met bakken aan de gevel. Ook is een constructie met substraat die aan de gevel is bevestigd mogelijk. Deze laatste optie is over het algemeen duurder, omdat er meer onderhoud, een bewateringssysteem en bemesting nodig zijn.

Groene gevel
Schematische doorsnedes van drie verschillende groene gevelsystemen. ©Atelier GROENBLAUW

Als de planten in de volle grond staan, bijvoorbeeld in combinatie met een geveltuin, draagt een groene gevel het meest bij aan een goede stedelijke waterhuishouding, doordat het water in de grond kan infiltreren.

De gemeente Amsterdam verstrekt subsidies voor groene daken en gevels.

Hitte en droogte

Groene gevels beschermen het gebouw tegen opwarming in de zomer. Doordat de zon de gevel minder opwarmt en de warmte minder wordt vastgehouden blijft de buitenruimte koeler. Groene gevels in de volle grond kunnen enigszins bijdragen aan het beperken van de gevolgen van droogte door regenwater van de gevel te laten infiltreren.

Wanneer het aanleggen van een groene gevel niet mogelijk is, biedt het toepassen van lichtgekleurde materialen een mogelijkheid om te verkoelen. Gevels met een lichtere kleur reflecteren meer zonlicht. Hierdoor warmt de gevel minder op. Naast een lichte kleur hebben ook materialen met minder massa invloed. Hout en andere poreuze materialen houden minder warmte vast. Daardoor blijft de gevel en de directe omgeving koeler.

Groene gevel Mercator bad
Groene gevel met substraat bij Mercatorbad. ©Merlijn Michon

Bijkomende effecten

  • Waterkwaliteit
  • Luchtkwaliteit
  • Biodiversiteit
  • Hitte
  • Multifunctioneel ruimtegebruik
  • Constructiekosten
  • Onderhoud/beheer kosten

Data

Bekijk hier soorten klimplanten Aan de slag!