Advin

Advin

 

 

‘Leren met en van elkaar’

Samen met onze klanten heeft Advin de ambitie om de leefbaarheid en de bereikbaarheid in Nederland te behouden en te verbeteren. We doen dit door de kennis van morgen vandaag al pragmatisch toe te passen. Hierdoor blijft het niet bij het maken van plannen, maar brengen wij deze kennis in de praktijk!

Klimaatadaptatie is een probleem van vandaag, maar zeker ook van morgen en overmorgen. Het zal de leefbaarheid en de bereikbaarheid in de steden zeker gaan beïnvloeden. Om ook in de toekomst prettig te kunnen wonen, werken en recreëren, moeten we onze steden inrichten met het oog op de toekomst, waarbij blijvende klimaatadaptatie mogelijk wordt. Door nú maatregelen te nemen met het oog op morgen en overmorgen, ontstaat de kans om de leefbaarheid in onze steden te vergroten en minimaliseren we (toekomstige) overlast.

Als Advin kunnen we (pragmatische) kennis delen binnen het netwerk rainproof, maar gelijktijdig kan dit netwerk ons helpen aan de meest recente ontwikkelingen en mogelijkheden. Rainproof betekent voor Advin ‘leren met en van elkaar’.

Projecten

Bij Advin is is het ‘niet aansluiten’ van de verharding op het rioolstelsel gemeengoed geworden. Voor diverse stedelijke gebieden heeft Advin projecten gedaan met het afkoppelen van gebouwen of het regenwater op eigen terrein infiltreren. Dit heeft geleid tot een integrale benadering van ‘klimaatadaptatie’ waarbij maatregelen in de openbare ruimte en aan het rioolstelsel hand in hand zijn gegaan. Naast een toekomstbestendig rioolstelsel, is ook de openbare ruimte kwalitatief verbeterd. Advin kan dit 3 dimensionaal modelleren (water op straat en in de stelsels integraal beschouwen), waarmee een vollediger beeld ontstaat van eventuele wateroverlast en er gerichter maatregelen kunnen worden genomen.

Advin is een partner van Amsterdam Rainproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.