Alpha Security

Alpha Security

   

"Wij kunnen vanuit ons perspectief meedenken over de gevaren en risico’s van wateroverlast."

Alpha Security is een allround beveiligingsbedrijf. Wij verzorgen veiligheidsscans en maken risicoanalyses voor onze klanten.  Wij willen graag onze partners en instanties waarschuwen op de gevaren van wateroverlast en ze duidelijk maken dat het klimaat echt veranderd en dat dit risico’s met zich mee brengt. Wij willen ons steentje bijdragen door de gevolgen van klimaatverandering kenbaar te maken, de risico’s van wateroverlast voor het primaire bedrijfsproces in kaart te brengen en zo de veiligheid voor onze klanten beter te garanderen.

Wij zijn voornemens om het onderwerp wateroverlast als thema op te nemen in onze veiligheidsscans.