ANMEC

ANMEC

"Een groene, regenbestendige stad. Daar werken wij aan met scholen, kinderopvang-organisaties, buurtbewoners en tal van groene initiatieven."

ANMEC, hart voor een duurzame stad, helpt Amsterdammers om zich de kennis, vaardigheden en motivatie eigen te maken waarmee zij een concrete bijdrage leveren aan een groene en duurzame leefomgeving. ANMEC kent daarvoor methodieken, kent de thema’s en kent de stad. Samen verbinden we Amsterdammers met hoofd, hart en handen aan een duurzame stad in een duurzame wereld. Een groene, regenbestendige stad  past in dat beeld en daar werken wij aan met scholen, kinderopvang-organisaties, buurtbewoners en tal van groene initiatieven.

Door water en de juiste stakeholders al in een vroeg stadium te betrekken bij ontwikkelingen, kom je tot de mooiste en meeste doelmatige oplossingen en creëer je kansen om de stedelijke omgeving te verrijken.

Projecten

  • Lesprogramma ‘Natuurlijk Rainproof’
  • Het vergroenen van schoolpleinen.
  • Het uitbreiden van natuurlijk ingerichte speelterreinen.
  • Het verbinden en versterken van initiatiefnemers voor meer groen in de stad, via het programma Groen Dichterbij.