Aquaflow B.V.

Aquaflow B.V.

   

  

"Wij dragen bij aan droge voeten in de openbare ruimte".

Aquaflow B.V. is leverancier van waterbergende wegen. De sloot wordt daarbij als het ware onder de bestrating geschoven. Dus multifunctioneel ruimte gebruik van wegen en parkeerterreinen. Het hemelwater wordt gebufferd en gezuiverd van koolwaterstoffen (o.a. olie) en zware metalen.

Aquaflow wil bijdragen aan “droge voeten in de openbare ruimte”, waarbij hemelwater blijft waar het valt en zo min mogelijk wordt afgevoerd.  De traditionele rioleringsketen kan hierdoor 90% kleiner.

Projecten