Primaire tabs

BNA Onderzoek

Door

Lilianne van Sprundel

Gepubliceerd op

9 juni 2020

"De sociale woningvoorraad kan een substantiële bijdrage leveren aan klimaatadaptatie, zowel wat betreft bij de verwerking van extreme neerslag, als bij het verminderen van hittestress. De integrale ontwerpen en stappenplannen voortkomend uit de ontwerpstudie ‘Stad x klimaat’ laten zien hoe je vanuit ontwerpkracht tot klimaatbestendige gebouwen kan komen."

BNA Onderzoek, onderdeel van de BNA (branchevereniging Nederlandse architectenbureaus), is een laboratorium voor slimme ruimtelijke ideeën. Samen met externe partners zetten we studies, ontwerplabs en grote en kleine onderzoeksprojecten op. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de probleemhoudende partijen, die met maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken zitten waar de visionaire kracht van architecten van pas kan komen.

We brengen architecten, onderzoekers, marktpartijen en overheden samen om na te denken over vraagstukken zoals verstedelijking, energietransitie, duurzaam bouwen en zeker ook klimaatadaptatie. Zo onderzochten we in de ontwerpstudie Stad x klimaat (2019/2020) hoe we de 2,2 miljoen sociale huurwoningen een voortrekkersrol kunnen geven in het klimaatbestendig maken van Nederland; verkenden we in 2018 met ‘De stad van de toekomst’ hoe we verschillende transitieopgaven kunnen gebruiken voor betere vormen van stad maken en keken we in 2015 in de studie ‘De adaptieve dijk’ naar mogelijkheden de wateropgave te koppelen aan meer ruimtelijke kwaliteit.

We proberen te ontdekken waar de slimme, creatieve en verbindende blik van de architect kan helpen maatschappelijke problemen - waaronder klimaatverandering - op te lossen. Hierbij proberen we groot en buiten de institutionele kaders te denken. Samenwerking in lerende netwerken van architecten, probleemeigenaren, kennisinstellingen en experts uit verschillende relevante disciplines helpt ons om toekomstvisies te maken waar de maatschappij ook daadwerkelijk wat aan heeft.

Enkele projecten