Buro Regen&Water

Buro Regen&Water

 

 

“Ontwerp het met regenwater”

Voor het team van Buro Regen&Water is het de uitdaging om bij elk ontwerp rekening te houden met de toename van regenwater in stedelijke gebieden. De opvang van regenwater wordt op zo’n manier opgevangen zodat het geen overlast veroorzaakt, maar het een kans biedt om mensen de esthetische waarde van het gevallen regenwater te waarderen. Bovengrondse opslag is hiervoor bijzonder geschikt en hiermee wordt er een innovatief element aan de openbare ruimte toegevoegd. Ondanks dat ruimte een schaars goed is in stedelijke gebieden, krijgt de opvang van regenwater in elke ontwerp een essentiële rol. Het is dus belangrijk dat de bovengrondse opslag van het regenwater een duidelijke meerwaarde heeft vergeleken met ondergrondse verwerking in het rioolstelsel.

Projecten

  • Slim omgaan met regen in MidWest
    Het proefstation Midwest is de werkplek en het testlab van het buro. Dit is de locatie waar geëxperimenteerd wordt met Rainproof ontwerpen in de buitenruimte. Er worden modellen nagemaakt die worden getoetst om zo te kunnen concluderen wat de beste oplossingen zijn voor regenwateroverlast binnen de bestaande stadsecologie.
  • Klimaattuin Slotermeer
    Buurtbewoner en initiatiefnemer Jocelyn kwam in actie nadat het grasveld tegenover haar huis na elke regenbui onderwater stroomde. Samen met de buurt, Buro Regen&Water en de expertise van NL Bloeit, zijn ze bezig de buurt te vergroenen en klimaatbestendig te maken.

In de Media