De Green Business Club

De Green Business Club

 

"Een duurzame Zuidas is een gebied dat bestand is tegen de meer intense regenval van nu en de toekomst."

Green Business Club Zuidas is een impactorganisatie die zich richt op concreet resultaat door het initiëren en realiseren van duurzame projecten. De aangesloten bedrijven bij GBC Zuidas hebben de ambitie om van het meest aantrekkelijke, internationale zakelijke hart van Nederland ook de meest duurzame kantorenlocatie te maken. Het Rainproof maken van Zuidas sluit aan bij deze ambitie: een duurzame Zuidas is een gebied dat bestand is tegen de meer intense regenval van nu en de toekomst. Binnen onze projectgroep Water is dit dan ook een belangrijk thema.

Het rainproof maken van de stad is even belangrijk als het noodzakelijk is: als we geen maatregelen treffen, overstromen delen van de stad bij hevige regelval met alle gevolgen en kosten van dien. Het rainproof maken van de stad is daarom onderdeel van het verduurzamen van de stad. In de Ambitieverklaring Duurzaamheid Zuidas 2015 – 2020, ondertekend door vrijwel al onze participanten, is daarom expliciet Rainproof als opgave benoemd en de ambitie om dit gezamenlijk op te pakken.

Projecten

  • Polderdak Zuidas. Het Polderdak Zuidas is een mooie, groene daktuin en fungeert tegelijkertijd als dynamische waterberging.
  • ImpROOF. Een team van Young professionals, ImpROOF genaamd, heeft grote bedrijven in Zuidas benaderd om het idee van een groen dak te pitchen. Uit deze gesprekken is gebleken dat meerdere bedrijven serieuze interesse hadden in het aanleggen van een duurzaam blauw dak op hun bedrijfsgebouw.
  • Retentiedak in Zuidas; waar liggen kansen?

De Green Business Club is een partner van Amsterdam Rainproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.