Frisia Bergum

Frisia Bergum

 

 

"Strategisch inzetten van groen draagt bij aan de sponswerking van de stad!"

Frisia Bergum ziet het als haar verantwoordelijkheid om steden te helpen “droge voeten” te houden. Door de aanleg van slimme (dak)tuinen kunnen we als hoveniersbedrijf bijdragen aan een grotere sponswerking, zodat de kwetsbaarheid van de stad afneemt.

De impact wordt vergroot omdat we door het partnership met Optigroen de beschikking hebben over recente innovaties voor slimme groenblauwdaken. Samenwerking leidt tot betere resultaten voor de stad. Tegelijkertijd dragen we met onze (dak)tuinen bij aan leefbaarheid door toename van o.a. biodiversiteit.

Projecten