Primaire tabs

Hogeschool van Amsterdam

Door

Jeroen Kluck

Gepubliceerd op

24 juli 2015

                                     

                        

"Met toegepast onderzoek willen we Amsterdam helpen de stad klimaatbestendig in te richten."

           

Het rainproof maken is voor ons belangrijk omdat het onderdeel is van de maatschappelijke opgave het klimaatbestendig inrichten van de stad en waar we enerzijds met onderzoek en anderzijds met opleiding van nieuwe professionals aan willen en kunnen bijdragen.

We zijn onderdeel van het onderzoeksprogramma Urban Technology van de hogeschool van Amsterdam en zijn gekoppeld aan opleiding Built Environment (voorheen Civiele Techniek, Bouwkunde, Bouwtechnische bedrijfskunde). Met toegepast onderzoek willen we Amsterdam helpen in belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe professionals met de juiste kennis opleiden. Een van de thema's waar we ons op richten is het klimaatbestendig inrichten van de stad. Het netwerk Amsterdam Rainproof is voor ons daarmee een heel belangrijk netwerk voor het ophalen van voorbeelden, het weten wat er speelt en het ontwikkelen en delen van kennis.

Onderzoeksprojecten

Onderwijsprojecten

Overige links

Hogeschool van Amsterdam is een partner van Amsterdam Rainproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht. 

Praat mee