Hogeschool van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam

                                     

                        

"Met toegepast onderzoek willen we Amsterdam helpen de stad klimaatbestendig in te richten."

Rainproof is voor ons belangrijk omdat het onderdeel is van de maatschappelijke opgave om de stad klimaatbestendig in te richten. Het is een opgave waar we enerzijds met onderzoek en anderzijds met de opleiding van nieuwe professionals aan willen en kunnen bijdragen.

Met toegepast onderzoek, onder andere in het onderzoeksprogramma Urban Technology van de Hogeschool van Amsterdam en de opleiding Built Environment (voorheen Civiele Techniek, Bouwkunde, Bouwtechnische bedrijfskunde), willen we Amsterdam helpen in belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe professionals met de juiste kennis opleiden. Eén van de thema’s waar we ons op richten is het klimaatbestendig inrichten van de stad. Het netwerk Amsterdam Rainproof is voor ons daarmee een heel belangrijk netwerk voor het ophalen van voorbeelden, om te weten wat er speelt en voor het ontwikkelen en delen van kennis.

Onderzoeksprojecten

Onderwijsprojecten

Contactpersoon

Overige links

Hogeschool van Amsterdam is een partner van Amsterdam Rainproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.