Primaire tabs

Hydrorock

Door

Jeffrey Mulder

Gepubliceerd op

30 april 2020

'Door klimaatverandering is er steeds meer overlast door een teveel of te weinig aan water. Wij dragen graag ons steentje aka blokje bij in de oplossing hiervoor'

Hydrorock ontwikkelt innovatieve producten op gebied van hemelwater en oppervlakte water. Denk daarbij aan het afkoppelen van hemelwater, waterbuffereing, drainage, infiltratie en irrigatie. Onze producten zijn ecologisch verantwoord voor onder de grond; we gaan voor het optimaal benutten van de bodem tegen wateroverlast en verdroging. Cruciaal door het veranderende klimaat, niet alleen voor het waterbeheer maar ook voor het groenbehoud en de voedselproductie. Zowel overheden als particulieren kunnen bij ons terecht. 

Praat mee