Hydrorock

Hydrorock

 

'Door klimaatverandering is er steeds meer overlast door te veel of te weinig water. Wij dragen graag ons steentje ofwel blokje bij in de oplossing hiervoor.'

Hydrorock ontwikkelt innovatieve producten op het gebied van hemelwater en oppervlaktewater. Denk hierbij aan het afkoppelen van hemelwater, waterbuffering, drainage, infiltratie en irrigatie. We gaan voor het optimaal benutten van de bodem tegen wateroverlast en verdroging. Dit is cruciaal door het veranderende klimaat, niet alleen voor het waterbeheer maar ook voor het groenbehoud en de voedselproductie. Onze producten zijn ecologisch verantwoord voor onder de grond. Zowel overheden als particulieren kunnen bij ons terecht.

Projecten