I can change the world with my two hands

I can change the world with my two hands

 

"We geloven erin dat bewoners zelf een bijdrage kunnen leveren aan een stedelijk probleem." 

Op het terrein van I can change the world with my two hands produceren buurtbewoners en kleinschalige buurtondernemingen ecologische groentegewassen, fruit, bloemen en kruiden voor eigen consumptie en voor de verkoop. We maken zoveel mogelijk gebruik van gesloten kringlopen. Zo vangen we onder andere het regenwater op en gebruiken dit voor de irrigatie van de moestuin. We stimuleren bewoners door hen concrete mogelijkheden aan te bieden om zelf een bijdrage te leveren aan een betere wereld.

We werken toe naar een blauwdruk voor ecologisch beheerde stadsmoestuinen en inspireren daarmee andere doeners. Het is daarom van belang ons aan te sluiten bij organisaties die de burger stimuleert zelf een bijdrage te leveren aan de oplossing van een probleem.

Projecten