Juro Support Greenroof Management BV

Juro Support Greenroof Management BV

 

 

"Onze doelstelling: Functionele en leefbare daken"

De vraag naar de aanleg van groendaken/gevels en daktuinen neemt de laatste tijd enorm toe. In stedelijk gebied kunnen groendaken een structurele bijdrage leveren bij het oplossen van problemen met betrekking tot de opwarming (hitte-eiland-effect), de noodzakelijke waterberging bij extreme buien, fijnstofbestrijding, verfraaiing van de omgeving en bijdrage aan de flora en fauna (biodiversiteit).

Voor beheerders en eigenaars van daken is het bovenal belangrijk dat groendaken en daktuinen bijdragen aan het meervoudig ruimtegebruik, de isolatie en een aanzienlijke verlenging van de levensduur van het dakvlak. De beheerskosten voor het dak worden op die manier sterk verlaagd.

Voor de aanleg werken we met bedrijven samen die gespecialiseerd en gecertificeerd zijn op aanleg en het onderhoud van de groendaken en daktuinen. Ook het maatschappelijk verantwoord ondernemen staat bij ons hoog in het vaandel. Al onze partners, zowel onze leveranciers als de aanlegbedrijven, dragen dit MVO predicaat.

Deze dienstverlening wordt gekenmerkt door een onafhankelijk (bouwkundig, technisch en financieel) advies met onder keurmerk en garantie aanleggen, onderhouden van in- en extensief groen op daken en gevels. Ook zijn bij ons de mogelijke financieringsconstructies en subsidiemogelijkheden bekend.

Projecten