MOSS en Hrbs

MOSS en Hrbs

  

"Een waterbestendige stad draagt bij aan een leefbare en groen stad en het oplossen van het voedselvraagstuk."

Makers of Sustainable Spaces (MOSS) en Hrbs hebben als doel steden te vergroenen en leefbaarder te maken. Hierbij zetten de bedrijven zich in op de vlakken van exterieur groen (groendaken en groene gevels), binnentuinen, groene werkvloeren en het lokaal produceren van voedsel binnen het stedelijke gebied. In alle projecten die ze hierbij aanpakken wordt er rekening gehouden met circulariteit, biodiversiteit, het verbeteren van de stedelijke omgeving en de gezondheid van de inwoners.

Projecten