Nelen en Schuurmans

Nelen en Schuurmans

 

 

"Het Rainproof netwerk biedt ons een inkijk in de behoeften vanuit de praktijk."

Nelen & Schuurmans is kennisbureau op het gebied van water en ICT. Het netwerk biedt ons een inkijk in de behoeften vanuit de praktijk. Wij zoeken voortdurend naar innovatieve oplossingen, maar zonder continue terugkoppeling met de praktijk, hebben oplossingen geen waarde.

Vanuit maatschappelijk oogpunt zien wij het als onze verantwoordelijkheid om ons steentje bij te dragen aan het leefbaar houden van de stad, niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. Wij zijn een commercieel kennisbureau en zijn er ook van overtuigd dat we met een goede oplossing waarde hebben.

Projecten

  • 3Di. Rekeninstrument om de impact van extreme overlast nauwkeurig te bepalen en samen met leken oplossingen uit te proberen.
  • Waterlabel. Nieuw initiatief van genootschap “De Waag” om burgers waterbewust te maken en om over water te communiceren.

Nelen&Schuurmans is een partner van Amsterdam Rainproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.