Stadgenoot

Stadgenoot

 

"Rainproof geeft ons de mogelijkheid om gebiedsgericht de beste keuzes te maken en wateroverlast tegen te gaan."

Stadgenoot is een woningcorporatie in Amsterdam. Wij verhuren dertigduizend sociale huurwoningen. Naast dat we eigenaar zijn van veel gebouwen, doen we ook veel aan de leefbaarheid van buurten. Duurzaamheid en klimaatadaptatie worden daarin steeds belangrijker en dit zijn thema’s waar samenwerking essentieel is om het verschil te maken. Rainproof geeft ons de mogelijkheid om gebiedsgericht de beste keuzes te maken en wateroverlast tegen te gaan.

Projecten & publicaties