TU Delft

TU Delft

 

"TU Delft werkt samen met waterbeheerders en Amsterdammers om de stad voor te bereiden op het regenklimaat van de toekomst."

De Technische Universiteit Delft doet onderzoek naar neerslag in stedelijk gebied, naar verbetering van voorspelling van wateroverlast en oplossingen voor het voorkomen van wateroverlast.

In het kader van het RainSense project werken we samen met Rainproof en Waternet aan crowdsensing voor het verzamelen van regen- en wateroverlastinformatie. Dit onderzoek willen we graag voortzetten in samenwerking met het Rainproof netwerk.

TU Delft steunt het Rainproof-netwerk om samen met waterbeheerders en Amsterdammers de stad voor bereiden op het regenklimaat van de toekomst via crowdsourcing en andere innovatieve meettechnieken voor betere regeninformatie.

Projecten

Inzet van crowdsourcing voor betere regeninformatie via ontwikkeling van een smartphone app voor regenmeting en regeninformatie afleiden uit signalen van GSM antenna’s.

TU Delft is een partner van Amsterdam Rainproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.