Van Gelder B.V.

Van Gelder B.V.

  

"We delen graag onze kennis over het regenbestendig maken van de openbare ruimte."

Wij willen graag onze kennis delen met betrekking tot het verder regenbestendig maken van de openbare ruimte en van Amsterdam in het bijzonder. Als aannemingsmaatschappij zijn wij bij vele projecten in de openbare ruimte in Amsterdam betrokken en kennen de klimaat problematiek. Samenwerken hierbij is noodzakelijk en voor ons vanzelfsprekend.

Projecten