Wageningen Universiteit

Wageningen Universiteit

 

 

"Het Rainproof netwerk biedt mogelijkheden om kennis te delen met een groter publiek."

De leerstoelgroep Hydrologie en Kwantitatief Waterbeheer van Wageningen Universiteit heeft een track record op het gebied van neerslagmeettechnieken en het begrijpen en voorspellen van overstromingen. Het Rainproof netwerk biedt mogelijkheden om kennis te delen met een groter publiek.

Wageningen Universiteit zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van leven. Hierbij hoort ook het ontwikkelen van kennis en technieken om overstromingen in stedelijk gebied te voorspellen of, beter nog, te voorkomen. Bekijk de factsheet over de positieve effecten van groen in de stad op de waterhuishouding.

Projecten

  • Partner in het project RainSense. Onderzoek naar het verbeteren van regenmetingen in de stad.

Wageningen Universiteit is een partner van Amsterdam Rainproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.