West Indische Buurt in Transitie

West Indische Buurt in Transitie

''Wij gaan voor een gezonde, natuur- en klimaatvriendelijke buurt, voor ons en onze (klein)kinderen''

WESTINDISCHE BUURT IN TRANSITIE (WIBIT)

Wij zijn een groeiende groep bewoners in de Westindische of Postjesbuurt in Amsterdam West, die actief bijdragen aan een duurzame levensstijl en een sociale, gezonde, natuur- en watervriendelijke woon- en leefomgeving, voor ons en onze (klein)kinderen. De wensen van ca. 200 bewoners zijn in 2017 samengevat in het Inspiratieboek WIBIT. Een van de belangrijkste thema’s is ‘groenblauw, klimaat’. Inmiddels is er een varieteit aan initiatieven die bijdragen aan een gezonde, circulaire stad en de Sustainability Development Goals. Het motto is: iedereen en elke stap telt!

  • Samen onderweg

Samen met bewoners zijn verkennende schetsen gemaakt voor het vergroenen en Rainproof maken van de Corantijnstraat (WIBIT sluit aan op maatschappelijke opgaven, zoals geformuleerd in de Green Deal – Duurzaam GWW 2.0). Daarnaast is gekeken naar het vergroenen van de daken en (soms) versteende tuinen en straten. In een ontwerpsessie is een versteende tuin getransformeerd naar een groene Rainproof tuin. Wil je meer weten? Contact info@westindischebuurtintransitie.nl of ga direct naar de werkgroepen groen blauwe daken of tuinen