WOW- Het PlantageLAB

WOW- Het PlantageLAB

  

  

"Van watervloed naar water voedt"

Het PlantageLAB is een testbed en expositieruimte voor uiteenlopende duurzame initiatieven, die door de integrale benadering vaak een meervoud hebben aan ‘voordelen’.

Het Rainproof netwerk bied de mogelijkheid voor het delen van kennis, ervaringen en initiatieven. Dit helpt versnellen, motiveren en inspireren. Het PlantageLAB wil een belangrijke schakel zijn in dit netwerk door een fysieke plek en creatieve broedplaats te bieden voor duurzame initiatieven in de stedelijke buitenruimte.

Wij zien problemen als kansen en vinden daarmee de win-win-win-win voor overheid, ondernemer, kennisinstelling en bewoner. Van watervloed naar water voedt!

Projecten

Een opsomming van een aantal initiatieven (en groeiende):

  • Ontharden van de verharding, uitnemen van stroken asfalt en ter plaatse aanleggen van moestuinen.
  • Het grasheuveldak een innovatieve dakoplossing waar hemelwater de vegetatie voedt en vertraagd vrijkomt.
  • Irrigeren van de moestuin met regenwater dat tijdelijk gebufferd wordt in opslagtanks (in ontwikkeling).
  • Het ontkoppelen van de regenwaterafvoer en dit op een esthetische manier zichtbaar maken. Een alternatief voor de ontkoppelsteen/waterspuwer (in ontwikkeling door Maroesjka Verhagen).

Stiching PlantageLAB is een partner van Amsterdam Rainproof en heeft de intentieverklaring ondertekend op 9 oktober 2014 tijdens het Festival Ruimtelijke Adaptatie in Utrecht.