ZO!City

ZO!City

"Het rainproof maken van de stad maakt openbare gebieden aantrekkelijker door asfalt te vervangen voor groen en draagt daarmee bij aan het geluk van Amsterdammers."

ZO!City is het netwerkplatform voor het Amstel3 gebied waar vastgoedeigenaren, huurders, beleidsmakers en andere belanghebbenden samen komen om het gebied levendiger, aantrekkelijker en beter verbonden te maken. De missie van ZO!City is om Amstel3 in haar kracht te zetten om stapsgewijs te transformeren naar een hoogwaardig gemengd stedelijk gebied dat zich manifesteert als gastvrij ecosysteem voor de huidige bedrijven aangevuld met nieuwe economische ontwikkelingen en spelers en met betekenisvolle kruisbestuivingen tussen business, gezondheid, kunst, natuur, technologie, vrijetijd en wonen.

Wij organiseren samen met belanghebbenden verschillende projecten die op ieder een eigen wijze een bijdrage leveren aan de opwaardering van het gebied. Als netwerkplatform maar ook binnen de projecten houden wij rekening met de opgave van Amsterdam het groeiend aantal regenbuien beter op te vangen en het water beter te benutten.

Projecten

In de gebiedsvisie die we schrijven voor het paasheuvelweggebied hebben wij de doelstellingen van rainproof geïmplementeerd. De visie bevat een toolbox waarmee vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars aan de gang kunnen om hun grond en vastgoed meer rainproof te maken, bijvoorbeeld door geasfalteerde parkeerplaatsen te vervangen voor groene terrassen.