Primaire tabs

Groene daken in Nieuw-West

Door

Tamara van Dijk

Gepubliceerd op

14 december 2020

De wijk Noorderhof in stadsdeel Nieuw-West heeft op de regenwaterknelpuntenkaart een urgente prioriteit. Tijdens een hevige regenbui kan het riool het volume van het regenwater niet aan. Hierdoor heeft de wijk problemen met wateroverlast, met alle gevolgen van dien. Daarnaast ervaart de wijk tijdens warme zomers steeds meer hittestress. De laatste jaren is er steeds meer bebouwing bijgekomen. De wijk is genoodzaakt om maatregelen te nemen. Het aanleggen van groene daken biedt een oplossing. Het Groene Loket is samen met de bewoners hiermee aan de slag gegaan.  

 

Groen dak 

Een betaalbare en simpele oplossing is in dit geval het aanleggen van groene daken. Hiermee wordt het regenwater vastgehouden tijdens hevige buien en de wijk gekoeld tijdens warme dagen. De groene daken zijn aangelegd op de 2e en 3e etages en op schuren. De groene daken zijn voorzien van een constructie van drie lagen. Helaas is de bouwconstructie van de bestaande huizen niet geschikt voor de aanleg van groenblauwe daken. 

 

Het proces 

De belangrijkste uitdagingen waren het creëren van bewustwording van bewoners, het versimpelen van de aanschaf en de aanvraag voor subsidie van een groen dak. Een door ambassadeurs georganiseerde bewonersavond zorgde voor een hoge opkomst en veel inspiratie. Het Groene Loket is aan de slag gegaan met bewoners en hebben diverse persoonlijke gesprekken gevoerd. Zo werd er per locatie een intake gedaan en prijsindicaties gegeven. Vervolgens is er een team van professionals geformeerd om de uitvoering op zich te nemen. De meeste huizen zijn meer dan 20 jaar oud, zodoende is er tevens ook extra aandacht voor de dakbedekking en status van de dakconstructie.  

 

Waar een deel van de bewoners initieel waren met het scherpe aanbod voor de groene daken, schrokken zij van de hoge reparatiekosten voor het dak. Dat maakte de dat de investering een heel ander kaliber kreeg. Een deel van de wijk wilde liever niet tijdens corona het dak laten controleren, een ander deel van de wijk vond de ontstane vertraging bezwaarlijk. Dit hielp niet mee en de snelheid waarmee het project begon was er daardoor snel uit. 

 

Eindresultaat 

Na enkele weken leek men de draad weer op te pakken en is het toch gelukt een flink stuk van de wijk te voorzien van groene daken. Met namen in de “nieuwbouw” waar geen subsidie werd vergeven is toch gekozen voor de wijkaanpak. Dit zal mede te maken hebben gehad door de scherpe tarieven voor aanleg en aanschaf met een korting op diverse onderdelen van ca. 40% doordat veel gebundeld kon worden. 

 

In totaal zijn er 15 golfdakschuren begroend, twee daken vernieuwd en begroend en worden de laatste onderhandelingen gevoerd over twee te vernieuwen en begroenen hoofddaken. In het verlengde van dit lopende project zijn er ondertussen gesprekken met nieuwe geïnteresseerden in de woonwijk. Na een prachtig resultaat waar de wijk trot op mag zijn verwacht Het Groene Loket nog een vergroeningstraject op te starten in de wijk! 

 

Organisaties 
Dit project is tot standgekomen door de samenwerking tussen de bewoners, Joru begroeningstechnieken, Stichting Roofupdate en Het Groene Loket.

 

Locatie: Noorderhof, Nieuw-West 

Status

Voltooid

Dit gaat over een rainproof

DakDakBuurtBuurt

Labels

Waar: 

En dit moet ook rainproof

Praat mee