Nieuws

Betondorp ligt in de Watergraafsmeer, een polder 5 meter beneden zeeniveau. Een grote uitdaging dus als het gaat om de verwerking van regenwater. Om Betondorp rainproof te maken is onder andere op het Harkplein, een waterbergende groenstrook (een wadi) aangelegd.
Een regenton in elke geveltuin! Samen met Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael, Natuur en Milieuteam Zuid en bewoners spelen we in op de extreme weersomstandigheden. Om de regen- en droogteproblemen aan te pakken hebben zij zo veel mogelijk regentonnen geplaatst in geveltuinen, binnentuinen, hofjes en perken. Kortom de openbare ruimte.
Amsterdam groeit. De stad ontwikkelt zich in hoog tempo. De woningbouw opgave in en om Amsterdam is enorm! De thematische studie geeft handvaten over hoe Amsterdam de bouw van de woningen in de stad ook regenbestendig kan uitvoeren.

Voor het toepassen van regenbestendige maatregelen is onze partner Natuur & Milieuteam Zuid, op zoek naar bewoners in deze wijk. Groen stemt immers vrolijk.

De overhandiging van het Engelstalige Rainproof magazine is een feit!
Op donderdag 21 juni organiseerde Waternet tijdens het WeMakeTheCity festival het programma Normaal Amsterdams klimaat. Ruim zeventig vastgoedeigenaren, financierders, projectontwikkelaars, bouwers, overheden en pionierende initiatieven hebben samen de basis gezet voor het Normaal Amsterdams Klimaat.

De Rainbar is een feit! De enige echte bar waar het binnen regent. Gewapend met regenpakken en vol enthousiasme is hij in gebruik genomen tijdens Rooftop Festival ROEF in Amsterdam.

We Make The City is het grootste stadsfestival van Europa. Van 20 t/m 24 juni vieren we met jong en oud het stedelijk leven en werken we in de Metropoolregio Amsterdam samen aan de belangrijke stedelijke vraagstukken.
Amsterdam Rainproof bestaat alweer meer dan vier jaar. Met elkaar hebben we veel bereikt. Dus was het tijd om het netwerk bij elkaar te brengen, te horen waar anderen mee bezig zijn en vooral om dit te vieren. Van parade tot parapluwedstrijd en van verhalen naar beweging.
Bewoners die te maken hebben met wateroverlast, kijken voor de oplossing naar de overheid, aldus volgens het vandaag verschenen artikel op NOS. Om wateroverlast en schade te voorkomen is echter iedereen nodig.
Om inzicht te krijgen in hoeverre Amsterdam kwetsbaar is bij een hoosbui, is een stresstest uitgevoerd. Zo zien we beter waar de knelpunten zijn, welke aanpassingen er nodig zijn en hoe we ons daar op kunnen voorbereiden. Bekijk de regenwaterknelpuntenkaart.
In april pakten we samen met 31 vrijwilligers in één keer tien voortuinen aan in Amsterdam Noord. Het doel: een rainproof en groene straat. Bekijk de video.