30 scholen krijgen subsidie voor een rainproof schoolplein

Gepubliseerd op:
17 augustus 2017

Goed nieuws: 30 scholen krijgen subsidie voor een rainproof schoolplein! Door de verhoging van het subsidieplafond van de AIS (Amsterdamse Impuls Schoolpleinen) voor 2017, kunnen er nu twee keer zoveel scholen rainproof te werk gaan. Hiermee is de ambitie van de AIS voor 2016 en 2017 gehaald!

Amsterdamse Impuls Schoolpleinen

Begin dit jaar startte het Amsterdamse college het project ‘Impuls schoolpleinen’. Het doel van dit project is om beter bespeelbare, groene en regenbestendige schoolpleinen te realiseren. De Amsterdamse Impuls Schoolpleinen geeft de mogelijkheid om schoolpleinen zo (her) in te richten dat deze pleinen ook weer geschikt zijn voor onder andere meer beweging, het leren kennen van de natuur, een veilige en prettige plek voor ontmoeting en een betere afwatering van regenwater. Schoolpleinen worden hierdoor multifunctioneel en klimaatbestendig.

Veel schoolpleinen zijn namelijk flink versteend, waardoor er na hevige regenbuien veel plassen ontstaan. Door dit project wordt de sponswerking van pleinen weer teruggebracht!

Regenbestendige schoolpleinen

Het realiseren van een regenbestendig (school)plein kan op veel manieren: met waterpasserende verharding kan regenwater infiltreren, met bedekte goten of via holle wegen kan water zichtbaar worden afgevoerd en met waterelementen in groene schoolpleinen wordt het speel-element toegevoegd. In onze infographic (school)plein zijn alle mogelijkheden visueel en overzichtelijk vormgegeven.

Hoe komen de schoolpleinen eruit te zien?

Daar zijn wij ook erg benieuwd naar. Rainproof zal betrokken zijn bij de projecten en waar gewenst input geven voor de rainproof inrichting van de schoolpleinen. Via deze website zullen we jullie op de hoogte houden van alle ontwikkelingen en foto’s laten zien van de resultaten!