600 miljoen voor meer groen!

Gepubliseerd op:
20 november 2018

Om overlast van extreme buien op te vangen komt in stedelijke gebieden in plaats van bestrating meer groen… En dat is geweldig nieuws! Dankzij deze mooie investering van 600 miljoen euro kan Nederland in een stroomversnelling bestendiger gemaakt worden tegen droogte, hittestress én wateroverlast. 

Gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk tekenden op 20 november het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Een stap in de richting van een klimaatbestendig Nederland. De overheden investeren 600 miljoen euro in maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken.

 Bestuursakkoord Klimaatadaptatie

Schade beperken

Een snelle aanpak is nodig om de schade door weersextremen, zoals droogte en hoosbuien, zoveel mogelijk te beperken. Gemeenten en waterschappen doen dit door steden te vergroenen en extra waterberging in de stad en op het platteland aan te leggen. Met het geld uit het bestuursakkoord kan dit versneld worden.

Deltaplan Ruimtelijke adaptatie

Met het bestuursakkoord wordt een extra impuls gegeven aan het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. In het Deltaplan is de basis gelegd voor een gestructureerde, landsdekkende aanpak door overheid, burgers en bedrijven om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten.