Amsterdam stimuleert rainproof schoolpleinen

Gepubliseerd op:
5 februari 2016

Eind januari stelde het Amsterdamse college het project ‘Impuls schoolpleinen’ vast. Doel is om beter bespeelbare, groene en regenbestendige schoolpleinen te realiseren. De Amsterdamse Impuls Schoolpleinen geeft de mogelijkheid om schoolpleinen zo (her) in te richten dat deze pleinen ook weer geschikt zijn voor onder andere meer beweging, het leren kennen van de natuur, een veilige en prettige plek voor ontmoeting en een betere afwatering van regenwater. Schoolpleinen worden hierdoor multifunctioneel en klimaatbestendig. 

Veel schoolpleinen zijn flink versteend waardoor er na hevige regenbuien veel plassen ontstaan. Met deze impuls wordt de sponswerking van pleinen weer teruggebracht. De ambitie is om van 2016 tot 2018 elk jaar 20 schoolpleinen aan te pakken. 

Het realiseren van een regenbestendig plein kan op vele manieren: met waterpasserende verharding kan regenwater infiltreren, met bedekte goten of via holle wegen kan water zichtbaar worden afgevoerd en met waterelementen in groene schoolpleinen wordt het speel-element toegevoegd. Zie voor alle mogelijkheden de infographic (school)plein

Download ‘beleidskader Amsterdamse Impuls Schoolpleinen‘.

Meer informatie op de website van de gemeente Amsterdam: duurzame scholen.

Verticale schooltuin
Verticale schooltuin Sint Janschool. ©Natuur op je muur