Amsterdamse Summerschool: klimaatbestendig

Gepubliseerd op:
2 augustus 2016

Elk jaar organiseert de Amsterdamse School in samenwerking met collega’s en externe partners een Summer School. Rainproof leidt deze zomer het watergedeelte van de workshop ‘Klimaatbestendig Amsterdam: waterrijk, groen en gezond’. 

De gevolgen van klimaatverandering zijn deels al zichtbaar, bijvoorbeeld dat het weer verandert, met meer extreme buien en hitte. Minder zichtbaar zijn de geleidelijke veranderingen, zoals de aanpassing van de flora en fauna en oprukkende teken en de muizenplaag na een zachte winter. Rainproof neemt de deelnemers mee in het verhaal van extreme buien en de gekozen gezamenlijke aanpak. Regen valt namelijk overal, en iedereen kan een bijdrage leveren.

In een werkgroep behandelen de deelnemers concrete Amsterdamse watercasus. Vervolgense presenteren ze de rainproof bevindingen die hieruit voortkomen.

De workshop vindt in totaal vier keer plaats van 13.00 – 16.00 op:

Woensdag 20 juli
Maandag 1 augustus
Vrijdag 12 augustus
Woensdag 24 augustus

De eerste drie workshoprondes zitten inmiddels vol. Voor de laatste workshop op woensdag 24 augustus zijn nog beperkte plaatsen beschikbaar. Let op: aanmelden kan alleen via het intranet van de gemeente Amsterdam. Meld je aan.