Wateroverlast in jouw buurt? Deze app vertelt het je!

Gepubliseerd op:
13 april 2018

Ben jij benieuwd  hoe hoog het water staat na een hoosbui in jouw buurt? En welke voorzorgsmaatregelen je kunt treffen? Met de nieuwe gratis app ‘Water op straat’ van HKV zien zowel bewoners als bedrijven waar de kans op wateroverlast het grootst is en leren zij van handige tips om schade te voorkomen!

Water op straat

De kaarten in de app ‘Water-op-straat’ zijn op basis van een hoogtekaart van Nederland met recente statistieken van zware buien. De regenkaart gaat uit van buien die twee uur duren en houdt rekening met de ondegrond waar het regenwater op valt (verhard of onverhard). Allemaal om een zo realistisch mogelijk beeld te schetsen.

Bijna een landelijke dekking

Voor de app ‘Water op straat’ zijn gegevens uit heel Nederland gebruikt. Voor sommige gebieden vinden de makers deze echter nog niet betrouwbaar genoeg. Deze plaatsen geeft de app duidelijk weer. Ook laten de makers weten dat aanvullende informatie van waterschappen en gemeenten van harte welkom zijn. Met nieuwe informatie wordt de app steeds betrouwbaarder en beter!

Download de app in de AppStore of via Google Play