Bekijk onze webinar hier terug!

Gepubliseerd op:
2 januari 2018

Donderdag 5 oktober wonnen wij de WOW-prijs voor Beste Samenwerking. Naar aanleiding van deze prijs gaf onze programmamanager Daniël Goedbloed een webinar. In een half uur tijd vertelde hij over de activiteiten van ons programma, uitdagingen in de samenwerking, kritische succesfactoren en de toekomstige plannen en initiatieven van Amsterdam Rainproof. Tussendoor was er ruimte voor kijkersvragen. Bekijk hieronder het volledige webinar terug!

Platform WOW

WOW is het platform voor samenwerking tussen beheerders van wegen, vaarwegen en water bij de Nederlandse overheid. Eens in de twee jaar reikt de organisatie de WOW-prijs voor Beste Samenwerking uit. Wij wonnen naast eeuwige roem een prachtig bedrag van 15.000 euro! Met het geld gaan we samen met partners als woningbouwcoöperaties, huurders, stichting Sociaal Tuinieren, tuincentra en stichting Present tien nieuwe watervriendelijke tuinen uitvoeren.

Spreker Daniël Goedbloed

Daniël Goedbloed werkt sinds 2014 voor Waternet als trekker van het programma Amsterdam Rainproof. Daarvoor werkte hij lange tijd als adviseur voor de gemeente Rotterdam, waarvoor hij samen met anderen het grootschalige Waterplein Benthemplein realiseerde. Daniël is expert op het gebied van stedelijk watermanagement en heeft als drijfveer ‘droge voeten, aantrekkelijke stad’.