Bewonersavond De Baarsjes Rainproof

Gepubliseerd op:
26 juni 2015

Hoe kunnen we gezamenlijk de Baarsjes regenbestendiger maken? Dit was het onderwerp op de bewonersavond ‘De Baarsjes Rainproof’ van 26 mei 2015, te MidWest Amsterdam. Tijdens de avond waren er circa 50 mensen aanwezig, waaronder bewoners, buurtexperts en deskundigen van Amsterdam Rainproof, Waternet en stadsdeel West. 

Baarsjes_impressie

Na het welkom door Arnoud Hekkens (initiatiefnemer Tuin van Jan) volgt een presentatie over het regenbestendig maken van de stad door Daniel Goedbloed, de programmamanager van Amsterdam Rainproof. Tijdens deze presentatie is er al veel ruimte voor discussie met bewoners over het rainproof inrichten van de buurt. Na dit plenaire deel wordt de zaal ingericht in een ‘Open Spaces’ opstelling met diverse thematafels. Bewoners kunnen per thematafel vragen stellen, problemen voorleggen, lokale ervaring en kennis uitwisselen en tips en tricks ophalen over wateroverlast of regenwater gebruik. 

Tafel “Dak en gevel”

Het meest genoemde probleem is de wateroverlast die ontstaat door de beperkte afvoercapaciteit en/of opvangcapaciteit van het dak. Samen met deskundigen is specifiek per vraag gekeken wat mogelijke maatregelen zijn om wateroverlast te beperken of voorkomen. Een aantal tips om je dak regenbestendig in te richten kun je ook vinden online: toolbox rainproof maatregelen.

Tafel “Kelder en tuin”

Enkele in het oog springende straten en locaties in de Baarsjes met wateroverlast in kelders en/of tuinen zijn: Witte de Withstraat, Lumeijstraat, James Cookstraat en de Jan Eef. Bewoners van de Lumeijestraat geven tips over het regenbestendig inrichten van de kelder en de begane grond. Bewoners van de Witte de Withstraat gaven aan dat tijdens de hevige bui van 28 juli kelders en tuinen blank stonden. Bij de Jan Eef is er een tekort aan hemelwaterafvoer (regenpijpen), waardoor de kelders onder water komen te staan. En in de James Cookstraat is er een muggenprobleem dat wellicht wordt veroorzaak door stilstaand water in de kelder. (Inmiddels is dit probleem niet meer actueel en (vooralsnog) opgelost.)

Baarsjes_impressie

Tafel “Wijk en straat”

Vanuit het idee dat de bewoners de ‘oren en ogen’ zijn van de stad en dus precies weten waar in de straat of wijk de ‘water-knelpunten’ liggen lag er een grote geografische kaart van de Baarsjes op de tafel. Hiernaast lag een kaart met de resultaten van een simulatie van een fictieve regenbui (60 millimeter in een uur).

Bewoners konden aangeven waar het in hun buurt of wijk precies ‘lekt’ of waar mooie voorbeelden zijn van het regenbestendig maken van een locatie. Samen met bewoners werd gekeken of de knelpuntlocaties op de simulatiekaart overeen kwamen met de werkelijke locaties van wateroverlast tijdens de bui van 28 juli.

Een van de voorbeelden die bij deze tafel naar voren kwamen is de Lumeijstraat. Hier is geconstateerd dat een kolk (rioolput) niet voldoende capaciteit heeft waardoor de straat blank komt te staan, bovendien zijn de trottoirbanden ter plekke te hoog zodat water de kolk niet bereikt en het de kelders instroomt.

Proeftuin MidWest

Er is ook goed gebruik gemaakt van de excursie aan de ‘Proeftuin’ van MidWest Amsterdam. Deze binnentuin wordt door het team van het Proefstation Midwest en bewoners ingericht als een regenbestendige tuin waarbij veel rainproof maatregelen in praktijk worden gebracht. Praktische tips voor de aanleg van zo’n ‘regentuin’ worden uitgewisseld.  

Opgehaalde kennis over ‘water-knelpunten’

Naast vele gesprekken rondom de tafels heeft de avond circa 30 reacties opgeleverd. Zie tabel. De locaties in samenhang met de locaties waar vanuit het simulatiemodel mogelijk wateroverlast knelpunten kunnen ontstaan, vormen een interactief overzicht van de kansen en potentiele problemen in De Baarsjes.

Follow-up

Er kan teruggekeken worden op een geslaagde avond waarbij op informele wijze en in een prettige sfeer informatie, kennis en ervaring is uitgewisseld tussen buurtbewoners en water specialisten.

Conclusie was dat de avond een goede manier was om kennis uit te wisselen om gezamenlijk de Baarsjes regenbestendig(er) te maken.

De Baarsjes Rainproof is een co-productie van de Tuin van Jan, Ik geef om de Jan Eef, UrbanBoost, Amsterdam MidWest en Amsterdam Rainproof.