Nieuws buurt

Een Red Dot Design prijs gewonnen door een tegel? Jazeker! De prachtige waterdoorlatende tegel van netwerkpartner Fien Dekker heeft dankzij design en functie deze welverdiende prijs in de wacht gesleept.
De interactieve kaartensite van de gemeente Amsterdam heeft er een nieuwe kaart bij! Samen met de Gemeente Amsterdam is de Rainproof-knelpuntenkaart ontwikkeld.
Hete zomers en natte winters. Het klimaat verandert. Bovendien stijgt de zeespiegel. Naast de verandering van het ‘gemiddelde klimaat’ nemen ook de extremen toe met hevigere neerslag en extreme droogte en hitte. Het is belangrijk om nu al maatregelen te nemen voor het klimaat van de toekomst.
Maar liefst drie Rainproof partners hebben hun handen ineen geslagen en zijn gekomen tot een nieuw samenwerkingsverband. Samen gaan zij onder de naam Mijn Stad Klimaatbestendig verder. Met als doel de gemeenten, bedrijven en projectontwikkelaars te ontzorgen.
Dinsdag 11 september is aan het college van Maassluis de eerste ‘Rainproof Maasluis folder’ overhandigd. Deze folder is speciaal ontwikkeld voor de gemeente Maassluis. Geïnspireerd door Amsterdam Rainproof is Marc van der Leeuw-Damee van gemeente Maassluis aan de slag gegaan met een unieke infographic.
Duurzaamheid is een standaard onderdeel van iedere nieuwe gronduitgifte of aanpassing van een bestaand erfpachtrecht. Lees meer in de hand-out: ‘Duurzaam bouwen in Amsterdam (kavel/gebouw niveau)’.
Een regenton in elke geveltuin! Samen met Wijkcentrum Jordaan & Gouden Reael, Natuur en Milieuteam Zuid en bewoners spelen we in op de extreme weersomstandigheden. Om de regen- en droogteproblemen aan te pakken hebben zij zo veel mogelijk regentonnen geplaatst in geveltuinen, binnentuinen, hofjes en perken. Kortom de openbare ruimte.

Voor het toepassen van regenbestendige maatregelen is onze partner Natuur & Milieuteam Zuid, op zoek naar bewoners in deze wijk. Groen stemt immers vrolijk.

Op donderdag 21 juni organiseerde Waternet tijdens het WeMakeTheCity festival het programma Normaal Amsterdams klimaat. Ruim zeventig vastgoedeigenaren, financierders, projectontwikkelaars, bouwers, overheden en pionierende initiatieven hebben samen de basis gezet voor het Normaal Amsterdams Klimaat.