Dag 2021, welkom 2022

Gepubliseerd op:
23 december 2021

In 2021 zijn we ons nog meer bewust geworden van de gevolgen van extreem weer. De urgentie om ons aan te passen (klimaatadaptatie) is hoog. Door onze krachten te bundelen krijgen we samen veel voor elkaar. Bedankt voor jullie samenwerking in 2021, op naar 2022.

Amsterdam streeft ernaar in 2050 een klimaatadaptieve stad te zijn. Willen we dat bereiken, dan is het alle hens aan dek! Naast een regenbestendige stad, staat Amsterdam Rainproof inmiddels voor een netwerkaanpak met een verbrede focus. Met onze netwerkpartners werken we aan klimaatadaptieve stad. Extreme regen is niet los te zien van andere klimaatadaptatie thema’s zoals hitte, droogte en waterveiligheid. Water is de grote gemeenschappelijke deler. Welke maatregelen kun je treffen om hittestress tegen te gaan? Of de negatieve gevolgen van langdurige droogte te verminderen? Ook deze maatregelen, kun je inmiddels terugvinden in de maatregelen toolbox.

Samenwerken staat centraal in onze aanpak. Nu meer dan ooit. Een mooi voorbeeld is het NK Tegelwippen. Maar liefst 170.000 tegels uit Amsterdamse tuinen zijn dit jaar vervangen door planten, struiken en zelfs bomen. De gemeente Amsterdam heeft de tegels opgehaald en gerecycled of tot grondstof verwerkt. Op 40 basisscholen zijn regentonnen en/of minibossen geplant. Ook zijn er meer dan 1.000 geveltuinen aangelegd.

Het zou mooi zijn als we dit in 2022 overtreffen. In 2022 ligt de focus ook op bedrijventerreinen. Dit zijn (landelijk) bij uitstek gebieden waar veel verharding is. Hoe kunnen we bedrijventerreinen toekomstbestendig inrichten? Wij streven ernaar komend jaar enkele voorbeelden in de praktijk te laten zien. Zie jij als ondernemer dat zitten? Laat het ons weten.

Bedankt voor jullie samenwerking in 2021, op naar 2022.